Recreatie

15 oktober 2018

Mirjam Verschoor – Fotografie brengt samen met u in kaart welke foto’s en beelden aansluiten bij uw consument of bezoeker. Om de fotografie goed af te kunnen stemmen op de vraag, is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de consument of bezoeker wil. Waar ligt zijn behoefte? Dus vooraf breng ik met u in kaart wie uw consument of bezoeker is in demografisch opzicht (leeftijd, geslacht, opleiding), maar ook in wensen, motieven, behoeften en interesses. Met deze kennis ga ik op pad, zodat de juiste beelden worden aangeleverd voor uw bedrijf.

Speciaal voor vrijetijdssector werkt Mirjam Verschoor samen met het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Zij beschikken over specifieke kennis van de leefstijlmethodiek die vanuit de RECRON Innovatie Campagne is ontwikkeld. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd biedt u de optie om voorafgaand aan een fotoreportage vooraf een professionele analyse te krijgen van de ‘kleur’ van uw vrijetijdsvoorziening. Deze kleur geeft dus aan wat de aantrekkingskracht is van uw aanbod op de consument. U ontvangt hiervan een beschrijving per doelgroep. Mirjam Verschoor – Fotografie heeft reeds reportages gemaakt voor ondernemers in de sector verblijfsrecreatie en culturele instellingen op basis van een leefstijlkleuring vooraf.