© Mirjam Verschoor Recreatiefotografie

Recreatiefotografie

22 november 2013

Mirjam Verschoor – Recreatiefotografie brengt samen met u in kaart welke foto’s en beelden aansluiten bij uw consument of bezoeker. Om de fotografie goed af te kunnen stemmen op de vraag, is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de consument of bezoeker wil. Waar ligt zijn behoefte? Dus vooraf breng ik met u in kaart wie uw consument of bezoeker is in demografisch opzicht (leeftijd, geslacht, opleiding), maar ook in wensen, motieven, behoeften en interesses. Met deze kennis ga ik op pad, zodat de juiste beelden worden aangeleverd voor uw bedrijf.

Speciaal voor vrijetijdssector werkt Mirjam Verschoor samen met het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Mirjam Verschoor – Fotografie heeft reeds fotoreportages gemaakt voor ondernemers in de sector verblijfsrecreatie en culturele instellingen op basis van een advies van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.

Meer informatie? Bel 06-41465700 (Fotografe Mirjam Verschoor)

© Mirjam Verschoor Leefstijlfotografie© Mirjam Verschoor Leefstijlfotografie© Mirjam Verschoor Recreatiefotografie

© Mirjam Verschoor Recreatiefotografie

‹ Z A K E L I J K